Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza přechodů vedení v pásmech milimetrových vln 

  Ambros, Martin
  Tato diplomová práce řeší možnosti přechodů mezi vlnovody a hybridními typy integrovaných mikrovlnných obvodů. Popisuje základní způsoby řešení těchto přechodů a to jak podélných, tak i příčných. V práci je také uveden ...
 • Anténní systém pro automobilový radar 

  Zechmeister, Jaroslav
  Tato práce pojednává o návrhu čočkových antén pro automobilový radar v pásmu 77 GHz. V práci jsou přiblíženy metody návrhu vlnovodů, trychtýřových antén a dielektrických čoček. Tři navržené trychtýřové antény jsou simulovány ...
 • Ohřívání ztrátového vlnovodu 

  Tichý, Jakub
  Tato práce se zabývá modelováním vlnovodu s obdélníkovým příčným průřezem v programu Comsol Multiphysics a jeho optimalizací pomocí PSO algoritmu v programu MATLAB. Praktická část popisuje vybuzení elektrické vlny na různých ...
 • Počítačové modelování hřebenové trychtýřové antény 

  Lacko, Tomáš
  Tento projekt zahrnuje návrh a simulaci dvojité hřebenové trychtýřové antény s kmitočtovým pásmem od 1,73 GHz do 14,94 GHz. Zaměřuje se především na výpočet rozměrů trychtýře pro požadovaný zisk 20 dB a parametry dvojité ...
 • Přechody vlnovod-SIW 

  Bednarský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem přechodů vlnovodů. V práci popisuji dva typy rozšířených vlnovodů a to klasický obdélníkový vlnovod s normalizovaným označením WR-10, který je navržený pro pracovní frekvenci 94GHz. Druhým typem ...
 • Textilní vlnovod 

  Pelikán, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na výrobu vlnovodového filtru. Práce je rozdělena do 8 kapitol. V práci je shrnuta teorie možných provedené vlnovodového filtru, použité materiály, jejich vliv a rizika při výrobě. Následně jsou, ...
 • Vlnovodová štěrbinová anténa pro pásmo 10.5 GHz integrovaná v textilním substrátu 

  Sekanina, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény pro frekvenci 10,5 GHz integrované v textilním substrátu. První část obsahuje obecnou teorii přenosových vedení. Ve druhé části je popsán návrh klasické ...