Now showing items 1-4 of 4

 • Model metropolitní optické sítě 

  Prudík, Jiří
  V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
 • Modely odrušovacích filtrů 

  Kejík, Zdeněk
  Cílem úvodu práce je vysvětlení základních pojmů odrušovacích filtrů a uvedení problémů, které se při návrhu a měření vlastností odrušovacích filtrů vyskytují. Jde hlavně o problém neurčitosti impedancí na vstupu a výstupu ...
 • Návrh impedančních transformátorků s impedančním převodem 1/50 ohmů 

  Zachar, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve prozkoumat možnosti návrhu impedančních transformátorů pro velmi široká kmitočtová pásma (10 Hz-100 MHz) s impedančním převodem 1/50 . Celé frekvenční pásmo není možné realizovat ...
 • Zjednodušené modely odrušovacích filtrů 

  Kostrhún, Lukáš
  Cílem této práce bylo prostudovat principy a metody měření vložného útlumu odrušovacích EMC filtrů dle doporučení České technické normy ČSN CISPR 17, odvodit teoretický vložný útlum filtru v symetrickém a asymetrickém ...