Now showing items 1-1 of 1

  • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

    Kubík, Jiří
    Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...