Now showing items 1-2 of 2

  • Měření vybraných parametrů systémů TZB a vnitřního prostředí budov 

    Malach, Tomáš
    Bakalářská práce se v první části zabývá vnitřním prostředím budov, slunečním zářením a termografií. Prezentuji měřící zařízení pro měření energetických toků budovy, klimatických dat a mikroklimatických veličin. V další ...
  • Optimalizace vnitřního prostředí historické místnosti 

    Vaňková, Klára
    V diplomové práci je řešeno vnitřní prostředí se specializací na historické budo-vy. Experimentálně byly zjištěny hodnoty relativní vlhkosti a teploty a byl vyhod-nocen jejich vliv na předměty s historickou a uměleckou ...