Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh směrnice pro vedení účetnictví 

  Sigmundová, Zuzana
  Bakalářská práce analyzuje aktuální stav vnitropodnikových pravidel v účetní jednotce. Doplňuje stávající a navrhuje nové vnitropodnikové směrnice dle platné legislativy a jiných platných předpisů, které jsou potřebné pro ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní korporace a její daňové aspekty 

  Marhold, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti COMGUARD s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní korporace a její daňové aspekty 

  Marhold, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti COMGUARD s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic v podmínkách vybrané firmy 

  Bláhová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitřních směrnic ve společnosti Kili, s.r.o. Je zaměřena především na inventarizaci majetku a oběh účetních dokladů. Cílem této bakalářské práce je návrh konkrétních vnitropodnikových ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Machačová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Burešová, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti Izomat s.r.o. První část se zabývá náležitostmi vnitropodnikových směrnic a teoretickou problematikou dlouhodobého majetku, jeho evidencí, odpisy a ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Vymazalová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi české obchodní korporace. První část obsahuje teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, pro zaměstnance a pro odměňování zaměstnanců. Ve druhé části ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Potraviny Kohout 

  Volráb, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti Potraviny Kohout. V první části obecně charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související pojmy. Druhá část analyzuje současný ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Quaprotek Manufakturing, k.s 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti Quaprotek Manufakturing, k. s. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic a v rámci toho vysvětlím základní pojmy. V ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti "Byt a servis, družstvo Olomouc" 

  Maršálová, Markéta
  V této práci se budu věnovat problematice vnitropodnikových směrnic ve společnosti Byt a servis, družstvo Olomouc. V úvodu práce budu řešit základní pojmy jako vnitropodnikové směrnice a jejich rozdělení, charakteristika ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku 

  Stejskal, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti BZCompany international s. r. o. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování, účetním a daňovým odpisům a ...