Now showing items 1-2 of 2

  • Kroutící moment deflektoru 

    Kaprinay, Zoltán
    Cílem této diplomové práce je zjištění velikosti kroutícího momentu na čepu deflektoru Peltonovy turbíny pomocí dvoufázového CFD simulace. Důvodem zjištění momentů je nepřesný přepočetní vzorec podle normy, který podle ...
  • Modelování vtokových vírů 

    Galuška, Jiří
    V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...