Now showing items 1-1 of 1

  • Stereoskopické řízení robota 

    Žižka, Pavel
    Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D scény s využitím stereovize. Rozebírá metody a postupy pro automatickou detekci korespondujících bodů v obou obrazech a jejich zpětnou projekci do trojrozměrného prostoru. Navržený ...