Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh výrobního procesu pro díl ze vstřikovací formy 

  Betáš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výrobního procesu pro díl vyráběný pomoci vstřikovací formy. Obsahuje kromě rozboru částí a funkcí vstřikovací formy také návrh konkrétního provedení výrobku podle požadavků zákazníka, ...
 • Racionalizace technologie výroby forem 

  Kalous, Ondřej
  Diplomová práce na téma Racionalizace technologie výroby forem se skládá ze dvou částí. V první části je popsán proces vstřikování plastických materiálů a rozbor stávajícího stavu výroby vstřikovacích forem. Druhá část ...
 • Výroba součásti "KRYTKA" 

  Václavek, Jiří
  V diplomové práci je zpracována teorie technologie vstřikování plastů společně s postupem návrhu vstřikovacích forem. Dále je navržena technologie výroby vycházející z rozboru zadané součásti „krytka“, která je doložena ...
 • Výroba vstřikovací formy. 

  Jílek, Bohumil
  Tato práce je zaměřena na problematiku výroby vstřikovacích forem. Obsahuje jednak rozbor jednotlivých částí vstřikovacích forem, popis jejich funkce a možnosti konstrukčního řešení, ale také především souhrn stávajících ...