Now showing items 1-10 of 10

 • Efektivní metody pro vytápění 

  Čapoš, Eduard
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o súčasných metódach vykurovania rodinných domov. Prvá časť práce je zameraná na porovnanie a popísanie základných spôsobov vykurovania. Druhá časť práce porovnáva zopár ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Vojtek, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na plynové kotly vhodné pre vykurovanie rodinných domov. V prvej časti sa nachádza charakteristika zemného plynu ako paliva, rozdelenie plynových kotlov, popis ich výhod, nevýhod a popis ...
 • Moderní trendy ve vytápění 

  Hornák, Pavol
  Pri stavbe alebo rekonštrukcií domu je voľba vykurovacieho systému jedna z najdôležitejších častí. Táto práca obsahuje komplexný prehľad spôsobov vykurovania a následné porovnanie vybraných metód na modelovom dome.
 • Návrh systému vykurovania novostavby bytového domu 

  Číková, Veronika
  Bakalárska práca rieši návrh vykurovania novostavby bytového domu. Teoretická časť sa venuje zdrojom energií a zdrojom tepla. Výpočtová časť zahŕňa návrh vykurovania objektu novostavby bytového domu. Jedná sa o trojpodlažný ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Dubnický, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o dnešných moderných spôsoboch vykurovania rodinných domov. Jednotlivé typy vykurovania sú vzájomne porovnávané z ekonomického, prevádzkového a ekologického hľadiska. Na záver ...
 • Optimalizace vytápění bytového domu 

  Fodor, Ján
  Táto diplomová práca sa venuje problematike zásobovania teplom konkrétneho bytového domu v Brne. Ako na vykurovanie, tak aj na ohrev teplej úžitkovej vody. V úvode sa nachádza oboznámenie sa s posudzovaným objektom aj ...
 • Problematika vytápění nízkoenergetických domů 

  Kollár, Ľubomír
  Domy s nízkou potrebou energie na vykurovanie sa stávajú čoraz viac bežnými. Práca sa zaoberá vykurovaním a vetraním nízkoenergetických budov. V úvodných kapitolách sú popísané a vysvetlené základne princípy a systémy ...
 • Vytápění bytového domu 

  Pflieglerová, Karolína
  Bakalárska práca rieši návrh vykurovania bytového domu v Brne. Teoretická časť sa venuje armatúram a potrubiu pre vykurovacie sústavy. Výpočtová časť zahŕňa návrh vykurovania objektu bytového domu. Jedná sa o štvorpodlažný ...
 • Vytápění nízkoenergetických domů 

  Poláčik, Ján
  Domy s nízkou potrebou energie na vykurovanie sa stávajú čoraz viac bežnými. Táto práca popisuje možnosti a jednotlivé spôsoby vykurovania nízkoenergetických domov. Ďalej sa venuje konkrétnym zdrojom energie, ich dostupnosti ...
 • Vytápění vzdělávacího zařízení 

  Heneková, Barbara
  Cieľom diplomovej práce je návrh vykurovania pre základnú školu v Trenčíne. Zdroj tepla je navrhnutý pre dve varianty. V prvej je navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch/ voda a v druhej dva plynové kondenzačné kotle. Súčasťou ...