Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní vysokofrekvenční generátor 

    Konzal, Jan
    Tato práce popisuje návrh vysokofrekvenčního laboratorního generátoru, založeném na principu nepřímé analogové syntézy s fázovým závěsem. První část práce popisuje princip přímé číslicové a nepřímé analogové syntézy. ...