Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 

    Švaříček, Petr
    Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu procesu obrábění pří-ruby CP4 z hliníkové slitiny pro vysokotlaká čerpadla systému Common Rail v konkrétních podmínkách společnosti Bosch Diesel, s.r.o. v Jihlavě, a ...