Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační server pro DEVS 

    Šimara, Michal
    Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat simulační server pro DEVS využívající již existujícího systému SmallDEVS. V práci se budeme hlavně zabývat popisem DEVS formalismu, systému SmallDEVS a implementovaného ...