Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik provozovaného vyvrtávacího stroje 

    Konečný, Antonín
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik u horizontálního vyvrtávacího stroje WH 80. Mezi další části práce patří rešerše právních předpisů Evropské unie a České republiky, vztahujících se ke zmiňovanému strojnímu ...
  • Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum 

    Sehon, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku pro obráběcí centrum. Teoretická část práce poskytuje základní popis strojů s vodorovnou osou vřetena. Dále se věnuje popisu vřeteníku strojů s výsuvným pracovním ...