Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kogeneračních systémů u jednotek EVO 

    Chýlek, Martin
    Smyslem této bakalářské práce je seznámení se s legislativou hodnocení KVET a objevení jejích problematických bodů. Dalším cílem je vytvoření obecného modelu spalovny a aplikace výpočtu uvedeného v legislativě na různé ...