Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh LED osvětlení pro průmyslové kamerové systémy 

    Svoboda, Martin
    Bakalářská práce se zabývá vývojem, návrhem a zkonstruováním multispektrálního osvětlení pro průmyslové kamerové systémy. Osvětlení je koncipováno jako modulární zařízení skládající se ze dvou částí – řídící jednotky, se ...
  • Vývojový kit pro komunikaci mikrokontrolérů s počítačem 

    Franek, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem vývojového kitu pro komunikaci mikrokontroléru s počítačem pomocí rozhraní USB, Bluetooth, WiFi a Ethernet. V teoretickém rozboru jsou popsána tato rozhraní a také rozhraní, která používá ...