Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod 

    Jokešová, Markéta
    Diplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou ...
  • Senzorický systém robotu Minidarpa 

    Sedlák, Luboš
    Tato diplomová práce se zabývá senzorickým systémem mobilního robotu. V práci je popsána struktura a základy satelitní navigace. Jsou zde popsány jednotlivé systémy a zobrazení, jak WGS 84, tak i další systémy pro určení ...