Now showing items 1-5 of 5

 • Finanční analýza vybraného podniku 

  Pavlíček, Igor
  V bakalářské práci se zabývám zlepšením výkonnosti podniku společnosti Kubíček Amis spol. s.r.o. s použitím finanční analýzy. Cílem bakalářské práce je hodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí analytických metod ...
 • Hodnotenie výkonnosti podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ekonomickej pridanej hodnoty. Pomocou ukazovateľa EVA a čiastkových ukazovateľov získaných jeho dekompozíciou je vykonaná analýza výkonnosti ...
 • Návrh projektu dalšího rozvoje společnosti MK Doprava 

  Kardoš, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami rozvoja dopravnej spoločnosti MK Doprava. Za použitia strategickej analýzy zhodnocuje jeho aktuálnu pozíciu a navrhuje realizáciu investičného projektu, ktorého ekonomickú efektívnosť ...
 • Návrh tržního ocenění podniku 

  Brdička, Karel
  Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Synková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, s.r.o. Nejprve je vypracována strategická a finanční analýza, jejichž závěry jsou shrnuty do SWOT analýzy. Následuje sestavení finančního plánu ...