Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Oulehla, Patrik
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Prefa Brno a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně jde o metody DCF a EVA ve variantě entity. Teoretická část se zaměřuje na popis teoretických ...
  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Geletová, Miroslava
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické ...