Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Geletová, Miroslava
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické ...