Now showing items 1-20 of 26

 • Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti 

  Berger, Roman
  Předmětem a základním cílem diplomové práce je aplikace metodiky projektového řízení ve společnosti VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Nástroje projektového řízení jsou aplikovány v projektu zaměřeném na vývoj a výrobu nové technologie. ...
 • Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu 

  Macik, Martin
  Predmetom a základným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú metodiku projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Projekt je realizovaný v ...
 • Návrh marketingové strategie pro podporu získání nových zákazníků ve slévárenství 

  Kosour, Vojtěch
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vstupu konkrétní firmy na nový trh v oblasti průmyslových trhů (B2B). Teoretická část rozebírá problematiku tvorby marketingového plánu, definuje souvislosti, postup tvorby a ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Vereš, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bol návrh projektu výstavby bytového domu v spoločnosti MONOLIT Slovakia s.r.o. s využitím metodiky projektového managementu. Výstupom práce je analýza súčasného stavu spoločnosti, okolia, návrhové ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Wahed, Sam
  Diplomová práce rozebírá problematiku projektu zahájení činnosti firmy Telco Servis, jejíž náplní je obchodní činnost směřující k navádění internetu na odhlášených pevných telefonních linkách. Představuje rámcovou formální ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Zito, Andrej
  Práca sa venuje lokalizačnému projektu Reeses pre firmu Autodesk. Analyzuje moţnosti spoločnosti Alpha s.r.o. podieľať sa na jeho realizácii. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia s vyuţitím metód projektového managementu. ...
 • Návrh projektu implementace nízkotlakého čerpadla havarijního systému chlazení a doplňování aktivní zóny reaktoru v jaderné elektrárně 

  Malíková, Lucia
  Obsahom predloženej bakalárskej práce je návrh projektu implementácie nízkotlakého havarijného systému chladenia a doplňovania aktívnej zóny v jadrovej elektrárni Mochovce za použitia vhodných techník, nástrojov a metód z ...
 • Návrh projektu nového skladovacího systému 

  Brlejová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom projektu nového skladovacieho systému pre spoločnosť IFE-CR, a.s. Projekt je vypracovaný v programe MS Project s využitím metód a techník projektového managementu. Projekt obsahuje ...
 • Návrh projektu pro řízení zakázkové výroby 

  Exl, David
  Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení zakázkové výroby. V práci jsou použity metody a postupy projektového řízení. Práce obsahuje studii příležitostí, časovou, zdrojovou a ...
 • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

  Procházková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně návrhem projektu realokace výrobních a skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. s využitím metod a technik projektového řízení. Teoretická část ...
 • Návrh projektu síťové infrastruktury společnosti 

  Cieluch, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metod projektového managementu pro vytvoření nové síťové infrastruktury společnosti. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další užitečné poznatky potřebné ...
 • Návrh projektu výstavby pobočky call centra 

  Čandas, Matouš
  Bakalářská práce obsahuje návrh projektu využitím nástrojů a technik projektového managementu. V této bakalářské práci je zpracován projekt vybudování call centra podnikem Tomza, s.r.o. Tento projekt obsahuje zpracování ...
 • Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vývoj a zavedení aplikace, která bude zaměřena na vykazování firemního IT oddělení, jež následně podpoří plánování lidských zdrojů. Práce obsahuje analýzu konkrétní společnosti, ...
 • Návrh projektu vývoje generického léčivého přípravku 

  Zaoralová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na projekt, který bude sloužit jako návrh pro vývoj generického přípravku pro firmu Teva Czech Industries s.r.o. V práci budou uplatněny metody projektového managementu. Výstupem práce bude plán ...
 • Návrh projektu vývoje mobilní aplikace 

  Kovář, Jakub
  Predmetem teto diplomova prace je navrh realizace zakazkoveho vyvoje mobilni aplikace na platforme Android a iOS vcetne webove administrace. Pro realizaci a rizeni tohoto projektu jsou vyuzivany metody projektoveho rizeni. ...
 • Návrh projektu vývoje nové verze softwaru s využitím metodiky projektového managementu 

  Blahušiaková, Barbora
  Cieľom tejto práce je vytvorenie návrhu projektu s využitím metodiky projektového managementu v spoločnosti SynopsIS Technologies, a.s., ktorá sa zameriava na vývoj a predaj softvéru pre advokátske kancelárie. Východiskom ...
 • Návrh projektu zavedení povlakovací linky 

  Pawlik, Jan
  Bakalářská práce se věnuje využití metod síťové analýzy na reálném projektu ve společnosti VÚHŽ a.s. Projektem je zavedení technologie PVD + PA CVD pro nanášení nanopovlaků, který se skládá z rekonstrukce stávajících prostor ...
 • Plánování a řízení IT projektu 

  Startceva, Nadezhda
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu realizaci vybraného projektu ve zvolené firmě s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V prní části praci bude proveden průzkum teoretické informaci ...
 • Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích 

  Perout, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu v praxi, konkrétně jeho využití při plánování účasti společnosti na mezinárodních veletrzích. Práce se opírá o teoretický základ projektového řízení, který ...
 • Využití metod projektového managementu při založení podniku v zahraničí 

  Krúg, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na různých metodik projektového řízení a jejich praktické využití při založení podniku v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech. Vzhledem k různým právním normám na zahraničním trhu, jsou ...