Now showing items 1-9 of 9

 • Distribuované zpracování zachycené síťové komunikace 

  Hvězda, Matěj
  Pro správce sítí je běžná věc zpracovávat a analyzovat síťové přenosy. Soubory, které obsahují tyto síťové toky, nejsou tak velké pro malé sítě. Ale v případě velkých topologiích, kde soubory rostou až do desítek GB, je ...
 • Nástroj pro urychlení vývoje aplikací v MS Visual Studiu 2010 

  Machala, Jan
  Tato práce se zabývá nástrojem na urychlení vývoje v novém programovacím jazyku pro nezkušené programátory. Aplikace napovídá ukázky zdrojového kódu v prostředí Visual Studia 2010 dle aktuálně používaného programovacího ...
 • Návrh databázového systému pro správu akcí 

  Sekula, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na návrh databázového systému pro správu akcí dle požadavků zadavatele, jímž je společnost ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska ...
 • Strategický portál systému procesního řízení 

  Maděra, Martin
  Univerzální rozšiřitelný webový portál především pro Metastorm Business Process Management System postavený na technologiích Microsoft ASP.Net, Microsoft MVC 2 a komunikující přes webové služby Microsoft WCF.
 • Systém pro vzdálenou správu aktualizací 

  Kadlubiec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému pro správu aktualizací. Tento systém by měl nabídnout způsob, jakým mohou vydavatelé softwaru aktualizovat své produkty. Systém byl implementován v jazyce ...
 • Technologie Silverlight 

  Kouba, Petr
  Diplomová práce se věnuje popisu technologie Silverlight, možnostem spouštění a vývoje aplikací. Dále je představena spojitost technologie Silverlight s technologií Windows Presentation Foundation a způsob vytváření ...
 • Terminál pro vydávání jídel 

  Kello, Tomáš
  Bakalárska práca sa zameriava na vývoj aplikácie pod operačným systémom windows 10 s použitím platformy UWP. Rieši problematiku softvérového riešenia ktoré napomáha pri výdaji jedál a zobrazení objednávok klienta.
 • Videokonferenční systém pro distanční výuku 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou dnešních videokonferenčních systémů a porovnat již existující řešení. První kapitoly práce jsou věnovány popisu teorie konferenčních systémů. Dále je popsána ...
 • Webové služby pro podporu geolokace v rozsáhlých sítích 

  Imlauf, Michal
  Cílem této diplomové práce je popsat techniky geolokace v rozsáhlých bezdrátových sítích a způsoby vyjádření lokace jednotlivých uzlů. Praktická část popisuje implementaci webových služeb, jenž simulují pohyb uzlů v těchto ...