Now showing items 1-20 of 22

 • The Design of FTTH Network 

  Zorgani, Nagib Youssef
  The aim of this thesis is to explain the problems of optical access networks with wavelength division multiplexers, main purpose is to demonstrate the difference between theoretical and real measurement. The work is divided ...
 • Implementace OpenVPN na platformě Windows CE 

  Ešner, Oldřich
  Motivací pro vznik této diplomové práce, která navazuje na stejnojmenný semestrální projekt, byl převod aplikace pro tvorbu virtuálních privátních sítí OpenVPN z operačního systému Windows XP na platformu Windows CE Embedded ...
 • Influence of phase optic sensor to the DWDM network 

  Čučka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with influence of phase optic sensor to the DWDM transmission. In DWDM network we use four lasers sources for data transmission on one optical fiber. Next one DFB laser is used for phase optical sensor ...
 • Konstrukce polovodičového optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukciou moderného polovodičového optického zosilňovača SOA. V prvej kapitole je popísaná optická komunikácia a použitie optických zosilňovačov. V ďalšej kapitole je podrobne popísaných ...
 • Měření na optickém vlákně 

  Procházka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami na optickém vlákně. Jsou zde rozebrány metody pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze. Dále se zaobírá metodami pro měření útlumu pasivních ...
 • Model metropolitní optické sítě 

  Prudík, Jiří
  V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
 • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

  Lučenič, Lukáš
  Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...
 • Návrh a správa WDM systémů pro optické sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje jednotlivé druhy optických multiplexních systémů (WDM) dle doporučení standardizační komise ITU-T. Nabízí přehled komponent a zhodnocení kritických částí při návrhu, potažmo správy sítě využívající WDM ...
 • Návrh multiplexního optického komunikačního systému 

  Krejča, Libor
  V této práci se zabývám problematikou optických multiplexů a optických zesilovačů. U optických multiplexů se věnuji především nejpoužívanějším typům CWDM a DWDM, jsou uvedeny principy realizace na elementární úrovní a ...
 • Návrh optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí pomocných obvodů pro moderní polovodičový optický zesilovač SOA. V první kapitole je popsáno optické přenosové médium, jeho fyzikální vlastnosti a druhy používaných kabelů. ...
 • Optické softwarově definované sítě 

  Janoušek, Adam
  Bakalářská práce „Optické SDN“ se zabývá rozborem technologie Softwarově definovaných sítí na optickém přepínači. Konkrétně je zaměřena na dálkové manuální přepínání a automatické přepínání na základě změny okolního ...
 • Optické zesilovače pro metropolitní a přístupové sítě 

  Čech, Martin
  Úkolem této diplomové práce je popsat a porovnat nejběžnější typy v současnosti využívaných optických zesilovačů. První část se zaměřuje na problematiku optických přenosů a jevů, které způsobují degradaci přenášeného ...
 • Propojení televizních studií 

  Flimel, Peter
  V tejto bakalárskej práci je vyriešené prepojenie TV štúdii v roku 2020, za účelom sprostredkovania futbalových zápasov medzi štúdiami v Prahe a Bratislave. Práca sa zaoberá problematikou optických spojov a technológii, ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • Simulace vysokorychlostních optických datových přenosů 

  Chaloupka, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání simulačních nástrojů OptSim™ a PHOTOSS, které jsou využívány pro simulace datových provozů v přístupových a metropolitních sítích. Výsledkem práce jsou tři laboratorní úlohy a jejich ...
 • Softwarově definované sítě 

  Flimel, Peter
  V tejto diplomovej práci je popísaná softwarovo definovaná sieť so zameraním na optickú sieť. Následne je navrhnutá vlastná softwarovo sieť, ktorá je implementovaná do prostredia OMNeT++. Práca sa zaoberá problematikou ...
 • Technologie CWDM pro optické bezkabelové spoje 

  Kumpán, Vítězslav
  Tato práce se zabývá návrhem testovacího spoje pro studium vlivu atmosféry na optický svazek v pásmech 830 nm a 1550 nm. Ve vysílací části testovacího spoje jsou zařazeny prvky technologie optických vláken včetně vlnově ...
 • Technologie datových přenosů v optických přístupových sítích FTTx 

  Matušík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je popsat problémy spojené s návrhem FTTX sítí a přiblížit čtenáři problematiku datových přenosů v optických přístupových sítích typu PON. V úvodu jsou zmíněny jednotlivé technologie, které již ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...
 • Vytvoření knihovny aktivních a pasívních prvků TDM a WDM optických sítí v prostředí OptSim 

  Kratochvíl, David
  Semestrální práce pojednává o implementaci prvků, potřebných pro multiplexaci, do knihovny simulačního programu OptSim. Jsou vysvětleny jednovidové a mnohovidové optické vlákna, jevy působící na přenos signálu v optickém ...