Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní optické přístupové sítě 

    Třetina, Vítězslav
    Bakalářská práce pojednává o problematice pasivních optických sítí. V úvodu se práce zaměřuje na seznámení se základními funkčními prvky sítí a jsou popsány jednotlivé možnosti realizace vedení optického vlákna k uživateli. ...
  • Nasazení FTTH v lokálních sítích 

    Horníček, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena v teoretické a praktické rovině na problematiku optické přístupové sítě. První kapitola pojedná o konceptu přístupových sítí typu FTTx. Druhá kapitola je zaměřena na princip a standardizaci ...