Now showing items 1-4 of 4

 • Konfigurace QoS v IP síti s využitím Cisco prvků 

  Brož, Kamil
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, pojednává o parametrech a požadavcích moderních real-time aplikací. Dále rozebírá konkrétní prostředky pro zajištění QoS. Jedná se přístup ve ...
 • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

  Vlašín, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...
 • Testování, směrování a QoS v privátních sítích 

  Opravil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá interakcí technologií směrování se zajištěním kvality služeb. Zaměřuje se zejména na fungování směrovacích protokolů RIP a OSPF v kombinaci s frontami FIFO, PQ a WFQ technologie DiffServ. Hlavním ...
 • Vliv nastavení parametrů řízení provozu na efektivnost technologie DiffServ 

  Ludvíček, Pavel
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích a zaměřit se zejména na technologii Diffserv a mechanismus třídění paketů na hraničních směrovačích této technologie. V simulačním ...