Now showing items 1-6 of 6

 • Diferenciální GPS 

  Madron, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému diferenciální GPS. Potom následuje vytvoření softwaru pro základní bezdrátovou komunikaci mezi dvěma GPS přijímači, praktické zkoušky navrženého systému v terénu. Byly určeny ...
 • Plánovač událostí založený na poloze pro N900 

  Aron, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní zařízení Nokia N900, která umožňuje naplánovaní sady činností vykonávaných v předem definovaných oblastech. Tyto oblasti či konkrétní pozice definuje uživatel dle souřadnic ...
 • Počítačový návrh umístění primárního přehledového radaru na letišti 

  Krajíček, Antonín
  Semestrální projekt se zabývá aplikací principů výběru stanoviště pro přehledový radar, určený k řízení letového provozu, v programovém prostředí MATLAB. Práce popisuje zpracování mapových podkladů a implementace navigačních ...
 • Podpora geocachingu pro kapesní počítače s GPS 

  Kuchta, Michal
  Moderní technologie kapesních počítačů a navigačních systémů - jak je skloubit dohromady a při tom se bavit? Na tuto otázku se snaží tato práce odpovědět. Práce nejprve teoreticky informuje čtenáře o technologii GPS, o hře ...
 • Server pro sdílení turistických tras 

  Mikula, Adrian
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro sdílení turistických tras. Jsou zde vysvětleny související pojmy a technologie použité během implementace. Výsledná aplikace umožňuje vizualizaci tras v ...
 • Zpracování GPS dat na iPhone 

  Liška, Radek
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní webové technologie a jejich využití v mobilních zařízeních se zaměřením na Apple iPhone. Aplikace pracuje jako organizér závodů. Mezi hlavní funkce patří tvorba a správa tratí, ...