Now showing items 1-2 of 2

  • Registrační databáze IP adres 

    Smrčka, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...
  • Webová aplikace zobrazující polohu IP stanic 

    Modrák, Zdeněk
    Práce se zabývá geolokací v síti internet. Postupně jsou rozebrány možnosti geolokace a dále se práce zabývá výhradně pasivními geolokačními metodami. Pod pasivní geolokační metody patří lokační databáze, které jsou v práci ...