Now showing items 1-2 of 2

  • Meteorologická stanice 

    Rimeg, Martin
    Táto práca sa zaoberá vývojom meteorologickej stanice pre meranie teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti a intenzity osvetlenia. Hlavným prvkom zariadenia je modul ESP 8266, ktorý zaznamenáva namerané hodnoty a zasiela ...
  • Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí 

    Maslaňák, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klient - server aplikace. Klientská část aplikace je tvořena pomoci Compact .NET Frameworku a běží na mobilním zařízení (PDA) . Serverová část je psána v .NET Frameworku ...