Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce nápravy v systému vážení za jízdy 

    Mičulka, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá detekcí dvojmontáže v systémech vážení za jízdy (WIM - Weight in Motion). Primárním cílem je vytvoření softwaru pro simulaci detekce dvojmontáže, kdy je posuzován vliv umístěni senzoru pod ...
  • Dynamické vážení vozidel 

    Kašpárek, Ladislav
    Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů ...