Now showing items 1-20 of 53

 • Asymmetric Triangular Semi-Elliptic Slotted Patch Antennas for Wireless Applications 

  Darimireddy, N. K.; Ramana Reddy, R.; Mallikarjuna Prasad, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  Microstrip radiators with Circular Polarization (CP) are paid much attention in wireless and navigational applications. In this paper, four microstrip rectangular radiators with axially centered asymmetric Triangular-Semi ...
 • Automatizace útoku MitM na WiFi sítích 

  Vondráček, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí. Práce přináší studii široce využívaných síťových technologií a principů zajištění bezpečnosti bezdrátových sítí. Analyzované technologie ...
 • Bezdrátové síte ve firemním prostředí 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej bakalárskej práce sú bezdrôtové siete. Za všeobecným úvodom zameraným na terminológiu, používané protokoly, štandardy, topológiu ako aj na samotné zabezpečenie sa nachádza konkrétny návrh a implementácia ...
 • Bezdrátový sběr dat z řídících jednotek automobilů 

  Procházka, Miroslav
  Tato práce se zabývá implementací bezdrátového rozhraní do modulu zajišťujícího komunikaci mezi počítačem a řídící jednotkou automobilu. Je zde popsán standard 802.11, struktury bezdrátových sítí, spojovací vrstva a MAC ...
 • Coexistence Of LTE And WLAN In The ISM Band 

  Mikláš, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with definition, description and measurement of coexistence scenarios, which can occur between LTE and IEEE 802.11g wireless communication systems in the ISM 2.4 GHz band. There are defined common RF ...
 • A Compact Multiband Multimode Antenna Employing Defected Ground Structure 

  Acharjee, J.; Kumar, R. L.; Mandal, K.; Mandal, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  An analysis of shorting pin loaded compact triple-band antenna with triple-mode characteristics is carried out in this paper. The antenna structure is designed with a rectangular patch loaded with open edge slots to excite ...
 • A Compact Printed Monopole Antenna for Dual-band RFID and WLAN Applications 

  Panda, J. R.; Saladi, A. S. R.; Kshetrimayum, R. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  Design of a simple and compact microstrip-fed printed monopole antenna (PMA) for applications in wireless local area network (WLAN) and radio frequency identification (RFID) is presented. The dual-band operation is achieved ...
 • Comparative Evaluation of UMTS, WLAN, BWA, MBWA, and UWB Systems 

  Ledl, P.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  UMTS, WLAN, BWA and UWB systems are compared in this paper. The comparative analysis covers system capacity, QoS, and radiowave propagation.
 • Dvoupásmová wi-fi anténa pro komunikaci uvnitř auta 

  Vörös, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom dvojpásmovej planárnej antény na textilnom substráte pre použitie vo WLAN sieťach v ISM pásmach 2,4 a 5,8 GHz vnútri automobilu. V teoretickej časti sú stručne opísané základné poznatky ...
 • Evaluation of the Wi-Fi technique for use in a navigated orthopedic surgery 

  Truhlář, Jindřich
  Following text focuses on use of wireless technologies in OrthoPilot navigation system developed by B.Braun company. Description of OrthoPilot software is followed by overview of available wireless technologies highlighting ...
 • A Flexible and Compact Semicircular Antenna for Multiple Wireless Communication Applications 

  Akhtar, F.; Naqvi, S. I.; Arshad, F.; Amin, Y.; Tenhunen, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  This work presents a compact, quad-band planar antenna intended for assimilation into flexible and conformal devices. The CPW-fed semicircular shaped prototype with rake-shaped slots is designed, realized and characterized ...
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Koexistence bezdrátových komunikačních systémů a LTE v pásmu ISM 

  Mikláš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na definování, popis a měření koexistenčních scénářů, které mohou vzniknout v bezlicenčním frekvenčním pásmu ISM mezi bezdrátovými systémy LTE a WLAN (technologie IEEE 802.11xx). Na základě ...
 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Labeling Diversity for 2x2 WLAN Coded-Cooperative Networks 

  Ejaz, S.; Yang, FengFan; Xu, HongJun (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Labelling diversity is an efficient technique recently proposed in the literature and aims to improve the bit error rate(BER) performance of wireless local area network (WLAN) systems with two transmit and two receive ...
 • Měření teploty s přenosem dat přes sít WLAN 

  Müller, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednotek snímače a zobrazovače teploty, které komunikují pomocí bezdrátové sítě WLAN. V teoretické části práce je uveden přehled různých způsobů měření teploty včetně několika konkrétních ...
 • Měření vlastností standardu 802.11n 

  Halm, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prostudování standardu 802.11n a zjištění odlišností od standardu 802.11b, g. Standard 802.11b byl, jako první používán pro bezdrátovou síť tzn. WLAN. Tento standard byl rozšířen ...
 • Miniaturized Concentric Hexagonal Fractal Rings Based Monopole Antenna for WLAN/WiMAX Application 

  Djafri, K.; Challal, M.; Aksas, R.; Mouhouche, F.; Dehmas, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  In this paper a new antenna design technique is introduced in order to achieve tri-band operation as well as antenna miniaturization. The technique consists of using two concentric first-iterative hexagonal rings connected ...
 • Mobile Devices Attacks 

  Trebula, Peter
  Táto práca sa zaoberá bezpečnostnými architektúrami v mobilných zariadeniach a rôznymi formami útokov proti nim. V prvej časti je úvod do bezpečnosti mobilných zariadení a bezpečnostné riziká súvisiace s mobilnými zariadeniami. ...