Now showing items 1-7 of 7

 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě založené na standardu IEEE 802.15.4 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s technologiemi bezdrátových senzorových sítí, se standardem IEEE 802.15.4. a principem komunikace v bezdrátových senzorových sítích podle tohoto standardu. Hlavní částí projektu je ...
 • Principy zabezpečení bezdrátových standardů 

  Vokál, Martin
  Počítačové sítě jsou v rámci organizace IEEE normalizovány výborem 802, jehož součástí je v současnosti šest pracovních skupin vyvíjejících specifikace pro bezdrátové komunikace. Těmi jsou IEEE 802.11 pro bezdrátové lokální ...
 • Síťová architektura a propojování vestavěných systémů 

  Trchalík, Roman
  Tato práce se věnuje architektuře vestavěných systémů. Shrnuje současný stav přijatých standardů z rodiny IEEE 1451, které se zabývají vytvářením prostředí pro senzory a jejich zapojení do různých komunikačních sítí. Tyto ...
 • Správa a sběr dat v sítích 802.15.4 ZigBee 

  Kubíček, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje bezdrátové technologii ZigBee a možnostem jejího využití v senzorových sítích. Zabývá se jak strukturou a základními vlastnostmi ZigBee standardu, tak možnostmi jeho uplatnění v praxi. Hlavní ...
 • Univerzální mobilní komunikační platforma pracující s technologií bluetooth 

  Sopko, Richard
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku komunikačních technologií v mobilních zařízeních v osobních bezdrátových sítích typu WPAN. Práce se skládá ze tří základních částí. První část poskytuje přehled o osobních ...