Now showing items 1-2 of 2

  • Svařování dílčí části Kaplanovy turbíny 

    Keprt, Michal
    Cílem práce je popis konstrukčního návrhu a návrh technologie výroby svařováním vnějšího lopatkového kruhu Kaplanovy turbíny na malé vodním elektrárně Hřičov. Konstrukční návrh a jeho následná pevnostní kontrola pomocí ...
  • Útoky na standard 802.11 

    Burian, Vojtěch
    Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...