Now showing items 1-20 of 28

 • Adaptive Distance Estimation Based on RSSI in 802.15.4 Network 

  Botta, M.; Simek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-12)
  This paper deals with the distance estimation issue in 802.15.4 wireless sensor networks. On a basis of signal strength of received frames a distance between two sensor nodes using the log-normal shadowing radio propagation ...
 • Bezdrátová senzorová síť sestavená z komponent Arduino 

  Šplíchal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením bezdrátové senzorové sítě sestavené z komponent Arduino. Práce obsahuje seznámení s  platformou Arduino a jejími možnostmi v kombinaci s bezdrátovými moduly XBee. Důležitou částí práce ...
 • Bezdrátové senzorové sítě s využitím mobilních zařízení 

  Dorazil, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím mobilních zařízení jako senzorových uzlů bezdrátové senzorové sítě. Jsou prozkoumány možnosti bezdrátové komunikace a typy senzorů na mobilních zařízeních se zaměřením na platformu Android. ...
 • Connectivity-Based Self-Localization in WSNs 

  Kenyeres, J.; Kenyeres, M.; Rupp, M.; Farkas, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  Efficient localization methods are among the major challenges in wireless sensor networks today. In this paper, we present our so-called connectivity based approach i.e, based on local connectivity information, to tackle ...
 • Dynamické přidělování paměti v TinyOS 

  Križanský, Ján
  Táto práce porovnáva po stránce teoretické i praktické různé způsoby dynamického přidělování paměti v operačním systému TinyOS určeném pro jednoduchá programovatelná zařízení. U jednotlivých způsobů byly sledovány různé ...
 • Energetická náročnost IPv6 v bezdrátových senzorových sítích 

  Kladiva, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovými senzorovými sítěmi z pohledu energetické náročnosti IPv6. Obsahuje popis bezdrátových senzorových sítí, rozbor senzorového uzlu a protokolu 6LoWPAN a IPv6. Další část se zaměřuje ...
 • Implementace bezkotevní lokalizační techniky do simulačního prostředí ns2 

  Martynek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Je zaměřena na implementaci bezkotevní lokalizační techniky do simulačního prostředí NS2 a následné vyhodnocení její efektivnosti. V teoretickém ...
 • Implementace RTOS do uzlu senzorové sítě 

  Ulianko, Michal
  Bezdrátové senzorické sieťe zväčša používajú `event-driven` operačné systémy. Táto práca diskutuje výhody nevýhody použitia RTOS v bezdrátových senzorických sieťach. Najvhodnejší RTOS je vybratý a sú podniknuté všetky kroky ...
 • Inteligentní agenti v bezdrátových sítích 

  Kružliak, Miroslav
  Práca sa zaoberá synchronizáciou senzorových uzlov v bezdrátovej senzorovej sieti. Využíva sa tu usporiadanie udalostí pomocou logických hodín. Pre synchronizáciu je použitý Lamportov algoritmus, ktorý sa snaží usporiadať ...
 • Komunikační schéma WSN v prostředí Omnet 

  Mikauš, Jiří
  V úvodu této semestrální práce je uvedena teorie bezdrátových senzorových sítí, které nacházejí stále širší spektrum uplatnění. Bezdrátové senzorové sítě obsahují až několik tisíc uzlů, které spolu komunikují pomocí ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových sítích 

  Zikmund, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti měření vzdálenosti mezi uzly v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde popsány jednotlivé metody, porovnány jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v reálném světě. ...
 • Model bezdrátové senzorové sítě realizovaný v nástroji J-Sim 

  Vrzal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátových senzorových sítí a jejich komunikačními protokoly. Je postupně vysvětleno, z čeho je síť složena, na jakých standardech je postavena a v jakých odvětvích se nejčastěji ...
 • Monitorování stavu bezdrátových senzorových sítích agenty 

  Houšť, Marek
  Čtenář se nejprve seznámí s historií a možnými aplikacemi pro bezdrátové senzorové sítě. Práce poté popisuje problematiku bezdrátových senzorových sítí a implementační nástroje pro bezdrátové senzorové sítě. Práce také ...
 • Návrh paketového analyzátoru pro bezdrátové senzorové sítě založené na standardu IEEE 802.15.4 

  Bednařík, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s technologiemi bezdrátových senzorových sítí, se standardem IEEE 802.15.4. a principem komunikace v bezdrátových senzorových sítích podle tohoto standardu. Hlavní částí projektu je ...
 • Návrh senzorové sítě pro monitoring osob a věcí v budově 

  Záděra, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátové senzorové síti (WSN) pro monitorování pohybu osob a věcí v budově. Práce se věnuje problematice lokalizace a sledování objektu v senzorových sítích a implementaci lokalizačních ...
 • Návrh úsporných IoT senzorů a sítě chytré domácnosti 

  Chmelařová, Gabriela
  Práce pojednává o nalezení vhodného řešení při konstrukci úsporných IoT senzorů pro domácí síť. Řešení se zabývá návrhem  a sestrojením zařízení provozovaných na bateriích, s účelem zajištění jejich dlouhodobého provozu. ...
 • Návrh, realizace a simulace síťových protokolů v NS2 

  Zvolenský, Daniel
  Cílem této práce je podrobně se seznámit se simulačním prostředím Network Simulator 2, nastudovat problematiku senzorových sítí a jejich podporu v tomto simulátoru a dle výběru implementovat příslušný protokol a realizovat ...
 • Propojení sítí IEEE 802.15.4 a Ethernet 

  Pavlata, Karel
  Táto práca sa venuje probému prepojovania rôznych typov sietí, konkrétne sietí typu IEEE 802.15.4 a Ethernetu. Motivácia vychádza zo stále sa rozširujúceho využitia bezdrátových senzorických sietí, potreby zberu dát z nich ...
 • Realizace bezdrátové senzorové sítě s mikrokontroléry Atmel AVR 

  Mráz, Ľubomír
  Táto diplomová práca pojednáva o norme IEEE 802.15.4 a Zigbee určenej pre bezdrátové senzorické siete. Tieto normy sú podrobne popísané v prvých dvoch kapitolách. Hlavnou prioritou bezdrátových senzorických sietí je minimálny ...