• Minimální mzda v zemích Evropské unie - přehled, vývoj a dopady do stavebnictví 

  Maršounová, Eva
  Práce uvádí, co znamená institut minimální mzdy a různé typy mezd v České republice. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy ve vybraných zemích Evropské unie a nezaměstnanosti daných zemí. Pro zjištění, co se dá ...
 • Mzdy ve stavebnictví a minimální mzda v ČR 

  Boháčová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá analýzou mezd v České republice. Analyzuje jak vývoj mezd jednotlivých krajů, tak v rámci celého státu. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy v České republice. Práce je složena z ...
 • Návrh systému odměňování ve firmě Zevos, a.s. 

  Mohauptová, Adéla
  Diplomová práce „Návrh systému odměňování ve firmě Zevos a.s.“ se zaměřuje na vytvoření nového způsobu odměňování pracovníků společnosti a tím i jejich motivaci, která povede k dalšímu rozvoji firmy. Cílem teoretické části ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Mikmeková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování pracovníků ve společnosti Rebio Sun s. r. o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se věnuje cílům práce a metodám zpracování. V další kapitole jsou základní teoretická ...
 • Vliv regionální mzdy na cenu stavebního díla 

  Jelínková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu regionálních mezd na cenu stavebního díla. Zkoumá závislost ceny práce na cenu celého stavebního díla v různých regionech České republiky. Jako podklad pro zpracování práce ...
 • Zaměstnávání zaměstnanců 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti Skanska a.s. S pomocí analytických metod zkoumá dokumenty používané při tomto procesu a porovnáním různých možností zaměstnávání zaměstnanců ...