Now showing items 1-11 of 11

 • Minimální mzda v zemích Evropské unie - přehled, vývoj a dopady do stavebnictví 

  Maršounová, Eva
  Práce uvádí, co znamená institut minimální mzdy a různé typy mezd v České republice. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy ve vybraných zemích Evropské unie a nezaměstnanosti daných zemí. Pro zjištění, co se dá ...
 • Mzdy ve stavebnictví a minimální mzda v ČR 

  Boháčová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá analýzou mezd v České republice. Analyzuje jak vývoj mezd jednotlivých krajů, tak v rámci celého státu. Dále se zabývá přehledem vývoje minimální mzdy v České republice. Práce je složena z ...
 • Navrhnutí změn v systému odměňování v dané společnosti 

  Mucha, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti HANYA corporation s.r.o.. Vteoretické části práce se zabývá vysvětlením základních pojmů vodměňování zaměstnanců. Vanalytické části sebakalářská ...
 • Náklady na pracovní sílu ve stavebním podniku 

  Bellayová, Magdaléna
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů na zaměstnance ve stavebním podniku. Předmětem je vymezení v konkrétním stavebním podniku náklady na stálé zaměstnance a na zaměstnance externí, jako jsou subdodavatelé či ...
 • Návrh systému odměňování ve firmě Zevos, a.s. 

  Mohauptová, Adéla
  Diplomová práce „Návrh systému odměňování ve firmě Zevos a.s.“ se zaměřuje na vytvoření nového způsobu odměňování pracovníků společnosti a tím i jejich motivaci, která povede k dalšímu rozvoji firmy. Cílem teoretické části ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Rous, Filip
  Smyslem této bakalářské práce je vytvoření návrhu změn systému odměňování zaměstnanců ve společnosti FORTYS PIZZA s.r.o. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti odměňování zaměstnanců. Druhá část se zabývá ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Mikmeková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování pracovníků ve společnosti Rebio Sun s. r. o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se věnuje cílům práce a metodám zpracování. V další kapitole jsou základní teoretická ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Groligová, Alena
  Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první část obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se teorie odměňování. Ve druhé kapitole je zanalyzován ...
 • Vliv regionální mzdy na cenu stavebního díla 

  Jelínková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu regionálních mezd na cenu stavebního díla. Zkoumá závislost ceny práce na cenu celého stavebního díla v různých regionech České republiky. Jako podklad pro zpracování práce ...
 • Zaměstnávání zaměstnanců 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti Skanska a.s. S pomocí analytických metod zkoumá dokumenty používané při tomto procesu a porovnáním různých možností zaměstnávání zaměstnanců ...
 • Změna systému odměňování ve výrobní společnosti 

  Sedláčková, Veronika
  Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout ...