Now showing items 1-7 of 7

 • Alternativní a hybridní pohony automobilů 

  Trněný, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá alternativními palivy pro spalovací motory, hybridními pohony automobilů a v neposlední řadě také elektromobily. Vytváří přehled v současné době používaných alternativních technologií pohonů ...
 • Letecké pístové motory - současný stav a perspektivy vývoje. 

  Mackovík, Matěj
  Tato práce se zabývá přehledem aktuálních certifikovaných leteckých motorů, posouzením různých parametrů motorů jako jsou výkon, hmotnost, konstrukční uspořádání, chlazení a stanovení potenciálních výhod a nevýhod vybraných ...
 • Písty čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

  Jelínek, David
  Tato práce pojednává o historickém vývoji pístů pro čtyřdobé spalovací motory a jejich aplikaci pro stroje využívající jak vznětového, tak i zážehového principu. Nejprve je vysvětleno, jak funguje čtyřdobý spalovací motor ...
 • Porovnání tradičních a netradičních oběhů tepelných motorů 

  Dobiáš, Ladislav
  Bakalářská práce popisuje termodynamické oběhy čtyřdobého zážehového a vznětového motoru, Wankelova motoru a dvoudobého zážehového motoru. Na základě zjištěných informací je provedeno srovnání termické účinnosti jednotlivých ...
 • Rotační motor pro motocykly 

  Novotný, Petr
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem Wankelova motoru pro motocykl ve výkonovém rozsahu 30-60 kW. Výkon konstruovaného motoru byl stanoven na 35 kW a objem jedné komory činí 245,58 cm^3. V práci jsou postupně ...
 • Rotační spalovací motory pro závodní použití 

  Kadlec, Jakub
  Tato bakalářská práce podává chronologický přehled o rotačních spalovacích motorech použitých v oblasti motorsportu. Zaměřuje se na popis a porovnání jejich konstrukce a provozních parametrů.
 • Sací kanály Wankelova motoru 

  Smělý, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh sacího kanálu přeplňovaného motoru Mazda 13B-T s krouživým pohybem pístu Wankelova typu se zaměřením na možné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonových parametrů. Hlavním cílem práce je návrh ...