Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza spotřeby vody 

  Pokorná, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu FAST VUT Brno 

  Fogl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je analýza spotřeby vody v areálu Fakulty stavební VUT Brno. Hlavní část práce se zabývá analýzou naměřených dat, které jsou zaznamenávány pomocí dataloggeru umístěného na fakturačním vodoměru ...
 • Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu 

  Bohunský, Tomáš
  Tato bakalářská práce posuzuje možnosti úspory vody v ocelářském průmyslu a jednotlivé metody, které v procesu výroby oceli snižují vodní stopu. Nejprve je představena současná situace v ocelářském průmyslu a klasifikován ...
 • Potřeba a spotřeba vody v malých spotřebištích 

  Klement, Jan
  Cílem této bakalářské práce je u vybraných lokalit analyzovat a vypočíst skutečné hodnoty maximální denní nerovnoměrnosti a maximální hodinové nerovnoměrnosti ve vybraných lokalitách. Současně jsem touto prací chtěl poukázat ...
 • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

  Jedličková, Tereza
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...
 • Studie snížení ztrát vody 

  Klement, Jan
  Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.
 • Zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu 

  Kaplan, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu. V teoretické části se zabývám spotřebou vody zejména její úsporou při instalaci vhodně zvolené armatury, respektive jejich ...