Now showing items 1-2 of 2

  • Řezání vodním paprskem 

    Odehnal, Ondřej
    Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
  • Technologie výroby vymezovací podložky 

    Dvořák, Jiří
    Diplomová práce, vytvořená v rámci magisterského studia programu M2I-K Strojní inženýrství, oboru M-STM - Strojírenská technologie a průmyslový management, řeší problém přechodu na samovýrobu dříve nakupovaných vymezovacích ...