Now showing items 1-8 of 8

 • Laboratorní metody testování kluzných ložisek spalovacích motorů 

  Loveček, Libor
  Cílem této práce je nastavit obdobné tribologické podmínky na různých úrovních testování a stanovit výsledné parametry, které lze srovnávat se speciálním testovacím zařízením určeným pro testování kluzných ložisek.
 • Metal matrix to ceramic matrix transition via feedstock processing of SPS titanium composites alloyed with high silicone content 

  Tkachenko, Serhii; Čížek, Jan; Mušálek, Radek; Dvořák, Karel; Spotz, Zdeněk; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Chráska, Tomáš; Křupka, Ivan; Čelko, Ladislav (Elsevier, 2018-06-15)
  Titanium silicides are promising candidates for use as a reinforcement in advanced light-weight composites due to their excellent mechanical properties and oxidation resistance at high temperatures, sufficient wear resistance, ...
 • Opotřebení pístní skupiny a válce 

  Blach, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření výpočtového nástroje k určení opotřebení pláště pístu, který bude aplikován do výpočtového modelu dynamiky pístní skupiny. Rešeršní část práce popisuje jednotlivé druhy opotřebení ...
 • Opotřebení tvrdých povlaků 

  Černý, Libor
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem popisu základních technologických metod určených pro výrobu tvrdých povlaků. Aplikace tvrdých povlaků se provádí především z důvodu zlepšování tribologických vlastností součástí v ...
 • Přehled metod pro studium a kvantifikaci opotřebení 

  Řeháková, Bára
  Tato bakalářská práce popisuje normy ASTM pro opotřebení z hlediska jejich využitelnosti pro ÚK na FSI VUT v Brně. Začátek se zabývá opotřebením a jeho pochody a vznikem norem. Hlavní část pak popisuje jednotlivé normy a ...
 • Přehled způsobů kvantifikace opotřebení u kyčelních kloubů 

  Zapletal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pozorování a kvantifikace opotřebení kyčelních náhrad. Nejprve byly popsány historické mezníky při vývoji kyčelních náhrad, typy používaných implantátů, různé druhy materiálů a ...
 • Studium tření náhrad kyčelního kloubu 

  Balounová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou součinitele tření v kyčelních náhradách pro různé materiálové dvojice za přítomnosti hovězího séra, jakožto náhrady synoviální kapaliny vyskytující se v kloubu. Na zařízení Mini Traction ...
 • Vliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomouci 

  Hlaváčová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá vlivem nebytových prostor typu na cenu nemovitosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a popsány běžně používané metody při oceňování ...