Now showing items 1-20 of 41

 • Aplikace pro cyklisty v prostředí Flash (AIR) 

  Jonáš, Jiří
  Předmětem této práce je návrh a implementace mapové aplikace, která umožní zobrazovat cyklistické trasy nad mapovými podklady. Aplikace umožní vytvoření vlastní trasy, pro kterou je možné generovat výškový profil. Trasu ...
 • Aplikace pro plánování itineráře 

  Filák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro plánování itineráře. Aplikace má za cíl zjednodušit plánování celé cesty a poskytnou uživateli nástroj, díky kterému si bude moci vytvořit více verzí ...
 • Aplikace pro ruční kontrolu automaticky zpracovaných dat 

  Coufal, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro ruční kontrolu automaticky zpracovávaných dat. Díky této aplikaci bude umožněno návštěvníkům portálu SuperLectures.com opravit textové přepisy slajdů nebo audia daného ...
 • Datová mřížka ve webovém prohlížeči 

  Mikúšek, Richard
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací komponenty datové mřížky v prostředí webového prohlížeče. Práce popisuje problematiku moderních webových technologií a ich využití při implementaci interaktivních komponent. ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Kundrát, Miloš
  Generátor vědeckých webových portálů. Celistvý projekt, jehož součástí je tato diplomová práce, se skládá z uživatelského prostředí GUI, komunikace procesů, komunikace programu s uživatelem a ze skriptu pro automatické ...
 • Informační systém laboratoře inteligentních systémů 

  Kundrát, Miloš
  Informační systém laboratoře inteligentních systémů. Cílem diplomové práce je online rezervační a evidenční informační systém majetku laboratoře Ústavu inteligentních systému fakulty informačních technologií (UIS FIT). ...
 • Interaktivní vyhledávání v on-line archivu obrazových a audiovizuálních děl 

  Kuře, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, jenž slouží jako archiv pro audiovizuální díla, která jsou opatřena klíčovými slovy. Aplikace pracuje s již vytvořenou databází a serverem, na kterém se tato díla ...
 • Internet Geography and Real Estate Market 

  Komosný, Dan; Bulín, Martin; Ilgner, Petr (IEEE, 2017-11-09)
  This paper introduces a new spatial data resource for Internet geography. The idea is based on merging two up-to-now unrelated fields - the real estate market and Internet networking. The huge real estate market is present ...
 • IoT s rekonfigurovatelnými uzly v Pythonu 

  Pitko, Erik
  Cieľom tejto práce je vytvoriť systém pre správu a monitorovanie rekonfigurovateľných ESP32 uzlov, jeho následná realizácia a implementácia aplikácie pre monitorovanie dát z jednotlivých senzorov. Systém umožňuje nahrávať, ...
 • Klasifikace webových stránek 

  Kolář, Roman
  Práce se zabývá problematikou automatické klasifikace webových stránek s využitím asociačního klasifikátoru. Je představena klasifikace, jakožto jeden z oborů dolování znalostí z databází; zvláštní prostor je věnován ...
 • Komplexní systém pro tvorbu a správu webů 

  Jablonský, Viktor
  Práce popisuje systém, který umožňuje registraci zákazníků, jejich správu a s tím spojené úkony. Zahrnuje též možnost evidovat platby za poskytnuté služby. Především však registrovaným uživatelům dovoluje jednoduše vytvářet ...
 • Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s. 

  Klusová, Alena
  Tato práce je zaměřena na marketing, internet a zejména na spojení marketingu a internetu, tzv. elektronický marketing. V teoretické části je popsán marketing, formy elektronického marketingu a nejrozsáhlejší forma ...
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK 

  Heller, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi použití NoSQL databáze MongoDB jako úložiště pro data, která jsou v Google App Engine SDK ukládána databázovými stuby - rozhraními pro simulaci produkčního databázového prostředí v Google App ...
 • Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy 

  Pavelka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním modernej webovej aplikácie, ktorá umožňuje priebežné písanie technickej správy a sledovanie procesu jej tvorby. Učiteľ definuje štruktúru práce, ktorú ...
 • Nástroje pro správu webhostingového serveru 

  Hampl, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou implementace nástrojů pro správu a provoz webhostingového serveru. Základním cílem je navržení a implementace takového nástroje, který by pohodlně umožňoval spravovat jednotlivé hostované ...
 • Návrh části IS pro podporu firemních procesů 

  Brounek, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu dynamických webových stránek a online evidenci dokumentů. Zadání vychází z požadavku společnosti Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Evidence dokumentů je určena pro sdílení soukromých ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Boček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dynamické webové prezentace pro konkrétní podnikatelský subjekt. Práce popisuje teoretická východiska pro tvorbu webových stránek za pomocí HTML, CSS, PHP a MySQL. Vybraný podnik je ...
 • Návrh optimalizace internetové prezentace 

  Koláček, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout způsob jak optimalizovat a redesignovat internetovou prezentaci malé firmy, začlenit ji do jednotné prezentace a vytvořit firemní identitu pro malou společnost. V této bakalářské práci je popsáno ...
 • On-line editor anotací se zobrazením audia 

  Dorotovič, Viktor
  Cílem této práce je vytvořit webový editor, který vedle přepisovaného textu zobrazuje i waveform, a tím usnadňuje orientaci v audiu. Pro zobrazení waveformu byla vyvinuta knihovna, která s použitím elementu canvas ze ...
 • On-line prodej fotografií 

  Vančuřík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením systému pro prodej fotografií z různých sportovních a společenských akcí přes internet. Součástí navrženého systému je webová prezentace určená pro zákazníka a administrační ...