Now showing items 1-20 of 48

 • Analýza a prezentace cenových dat vozidel prodávaných po Internetu 

  Kantor, Nikolas
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem analýzy požadavků, návrhu a implementací webové aplikace, která má za úkol primárně poskytnout uživateli možnost vyhledávání nabídek vozů napříč více inzerčními servery s automobily. ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace pro podporu výuky barevných modelů 

  Khaladzinski, Kiryl
  Cílem této bakalářské práce je tvorba webových aplikací, které na reálných příkladech ukážou možnosti práce s různými barevnými modely, také principy tvorby digitálních obrazů a možnosti zpracováni dat digitálního obrazu. ...
 • Aplikace pro získávání a zpracování dat z tabulek na webových stránkách 

  Kalus, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje webovou aplikaci zaměřenou na získávání a zpracování datových tabulek vyskytujících se na Internetu. Aplikace poskytuje možnost z libovolné webové adresy v pravidelných intervalech získávat ...
 • Automatická koordinace a řízení procesů na platformě Java 

  Janyš, Martin
  Předmětem diplomové práce je téma odolnosti a stability webových aplikací se zaměřením na platformu Java. Řada existujících informačních systémů postavených nejen nad touto platformou se potýká s problémy, které narušují ...
 • Automatický design webových aplikací 

  Žilka, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací softwaru, který slouží jako generátor programového kódu pro vývoj webových informačních systémů vyvíjených pomocí technologie ASP.NET 2.0. Tyto systémy využívají jako svůj datový ...
 • Beermapa.cz - webová služba pro sdílení a poznávání okolích pivnic 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce popisuje tvorbu webové aplikace k projektu Beermapa, který má za úkol zmapovat kvalitní podniky čepující dobré pivo. Projekt je veden jako Startup se snahou o vytvoření fungující firmy. Přidanou hodnotou webové ...
 • Grafický prohlížeč mapy studijních programů a studií na VUT 

  Brettschneider, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací dvou webových aplikací (modulů) pro portál VUT. První z nich je mapa studií studenta, která v přehledné grafické formě zobrazuje všechna dosavadní studia jednotlivých ...
 • Inovace bezplatného registru jízdních kol 

  Petričko, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie s využitím Nette frameworku pre projekt KradenaKola.cz. Teoretické východiská sú využité k popísaniu technológií použitých pri vývoji. Na základe analýzy požiadavkou ...
 • Inovativní webová aplikace pro organizaci generických informací 

  Přichystal, Jan
  Práce se zabývá vytvořením obecné, inovativní aplikace pro správu dat, která bude běžet v prostředí webového prohlížeče s úložištěm na vzdáleném serveru. Důraz je kladen na vhodný návrh architektury a implementaci s využitím ...
 • Interaktivní grafická prezentace dat na WWW 

  Škrobánek, Kristián
  Tato bakalářská práce se zabývá interaktivní grafickou reprezentací velkého množství dat,tak aby byl uživateli poskytnut co nejlepší přehled o požadovaných informacích. Po prů-zkumu možností a technologií zabývajících se ...
 • Internetový portál výzkumné skupiny 

  Blaheta, David
  Obsahem bakalářské práce je vytvoření portálu vědecké skupiny dle konkrétních požadavků zadavatele. Vytvořené webové stránky jsou pojaty dynamicky a umožňují uživateli značný komfort nejen v oblasti získávání informací, ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

  Válka, Jan
  Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...
 • MOOC - Massive Open Online Course - pro FIT 

  Peška, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje relativně nový trend ve vzdělávání - Massive open online course. Věnuje se jeho celkovému vývoji a zhodnocuje jej. Jsou představeny webové platformy, které tyto kurzy zprostředkovávají. Tyto ...
 • Nástroj pro kvantitativní analýzu a detekci rizik u konfliktu v zákaznických prostředích při vydávání verze 

  Jaroš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce rizik v konfliktech při vydávání nové verze v zákaznických prostředích. Práce se věnuje znalostním oblastem managementu projektů dle aktuálního standardu PMI, kde jedna ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro podporu plánování projektů ve firmě 

  Tichý, Ľuboš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie, ktorá slúži pre podporu plánovania projektov, tvorbu harmonogramov a správu ľudských zdrojov vzhľadom k plánovaniu projektov v konkrétnej spoločnosti, ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Ševčík, Michal
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť informačný systém, ktorý spoločnosti zjednotí dáta do jednej aplikácie, zrýchli prácu s dátami ...
 • Návrh softwarové aplikace pro tvorbu automatické nabídky 

  Tesarčík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem softwarové aplikace pro společnost, jejíž účelem bude zefektivnění nabídkového systému. Práce analyzuje přechozí verzi systému automatické nabídky a následně navrhuje nové konkrétní ...
 • Návrh webové aplikace pro celosvětovou radioamatérskou soutěž 

  Tovaryš, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace na základě požadavků a analýzy současného stavu pomocí technologie PHP a MySQL. Jedná se o specifický systém pro analýzu a prezentaci dat.