Now showing items 1-7 of 7

 • Distributed Framework for Testing Machine Learning Methods 

  Klusáček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  When designing new Machine learning (ML) methods, solid testing is very important part of process. This article describes a framework that was created for automated testing and comparison of different ML methods. This ...
 • Jednotka pro vzdálený přístup pomocí Ethernetu 

  Pospíšil, Martin
  Náplň práce je vytvoření řídícího software pro jednotku vzdáleného přístupu přes ethernet. Realizuje webové rozhraní umožňující ovládat a monitorovat připojené zařízení pomocí logických i analogových signálů. Hardware tvoří ...
 • Simple artifical life framework 

  Klusáček, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Artificial life (AL) is a field of study dealing with computer models simulating life and its evolution. This article describes a simple framework created to work with an artificial life. Created framework works with ...
 • Webová aplikace pro správu učebny 

  Bartoňová, Veronika
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem a realizací webového rozhraní pro vzdálenou správu telefonních přístrojů. Pro realizaci tohoto projektu bylo zvoleno vývojové prostředí jazyka PHP a databázový systém MySQL. ...
 • Webová služba jako rozhraní pro Google Calendar 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo vytvoření webové služby, která by zprostředkovala propojení s webovým kalendářem Google Calendar. Tato služba by měla být dále propojena s registrem služeb UDDI. Další částí práce bylo vytvoření ...
 • Webové rozhraní informačního systému Helios 

  Sehnal, Stanislav
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní, které bude sloužit zákazníkům firmy Safiral s.r.o. Díky tomuto rozhraní mohou zákazníci sledovat online faktury, expediční listy. Budou automaticky ...
 • Webové rozhraní pro grafické demo 

  Přikryl, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového rozhraní pro demonstraci programů na zpracování obrazu. Představuje systém propojení jazyka PHP s C++ za pomoci XML souborů. Rozhraní umožňuje uživateli snadné spuštění ...