Now showing items 1-14 of 14

 • Informační systém pro neziskovou organizaci - databáze 

  Hýl, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace databáze pro informační systém společnosti, která sdružuje podnikatele a pořádá večírky. Mým hlavním cílem je vymyšlení a realizace databáze a přístupu k ní.  Práce je ...
 • Informační systém pro neziskovou organizaci - webdesign 

  Zavadil, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout webové stránky společnosti, která se zabývá pořádáním společenských akcí. Hlavním cílem je rozvržení všech částí vícejazyčného informačního systému, využití zvoleného systému šablon ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Blinková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a tvorbu internetové prezentace pro truhlářství pana Lubomíra Plocka, který sice v současné době své webové stránky má, nicméně nesplňují představy o správné elektronické propagaci. ...
 • Návrh a realizace moderních webových stránek 

  Zámečník, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vyhotovení internetové prezentace pro laboratorní skupinu OptoLab. Stávající podoba stránek je kompletně rekonstruována s využitím moderních technologií, s ohledem na pravidla ...
 • Návrh a vytvoření optimalizace pro firemní web 

  Matějková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací webových stránek pro kadeřnictví Nika v Brně-Líšni. Hodnotí jejich současný stav a navrhuje nové, efektivnější řešení. Součástí bakalářské práce je vytvoření CMS systému, který ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Plaček, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové webové prezentace a její tvorbu pro konkrétní subjekt. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro vytvoření internetových stránek a také postup při zpracování návrhu. Význam ...
 • Návrh internetových stránek 

  Krutiš, Rostislav
  Tato bakalářská práce pojednává o zpracování návrhu webových stránek pro Stavební firmu Stavospol Znojmo, s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska práce. V další kapitole zhodnotím současný stav webové prezentace. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Ružbacký, Bohumil
  Bakalářské práce pojednává o teoretických poznatcích a současných moderních trendech v tvorbě internetových stránek. Součástí práce je komplexní návrh internetových stránek vybraného reklamního studia.
 • Návrh internetových stránek 

  Pogran, Štefan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou webových stránok pre zvolenú firmu. Jedná sa o firmu, ktorá webové stránky doteraz nemala. U webových stránok sa stretávame hlavne z funkčnosťou, prehľadnosťou a schopnosťou zaujať ...
 • Návrh internetových stránek 

  Nedvěd, Zdeněk
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích a současné tvorbě internetových stránek. Součástí práce je kompletní návrh a zpracování internetových stránek pro firmu Mistra s.r.o.
 • Návrh internetových stránek 

  Cvrček, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vyhotovení internetové prezentace pro strojírenskou firmu VNP, s.r.o., která sice v současnosti svůj prostor na internetu má, nicméně nenaplňuje představy vedení firmy o ...
 • Návrh internetových stránek 

  Caha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodných webových stránek pro český hokejový klub HK Šumperk. Stránky budou sloužit nejen fanouškům klubu, ale i široké veřejnosti, která na nich nalezne veškeré informace o hokeji ...
 • Webová prezentace pro časopis Krásy Česka 

  Rybníček, Drahomír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetové prezentace a její databáze pro časopis Krásy Česka. Je navržena a vytvořena internetová prezentace s využitím zejména skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu ...
 • Webový proxy server 

  Kunčar, Jiří
  Práce čtenáře seznámí s internetem a jeho historií, tvorbou webových stránek, principem proxy serverů a se souvisejícími protokoly TPC/IP a HTTP. Hlavním cílem této práce je návrh a následná implementace systému - webového ...