Now showing items 1-14 of 14

 • Elektronická správa závodů Agility 

  Vorlová, Pavla
  Bakalářská práce popisuje implementaci systému pro správu závodů agility, který je tvořen webovým portálem a aplikací na zpracování výsledků v místě závodu. Jsou zde popsány technologie JSP, Java Beans a MySQL. Zvláštní ...
 • Komunitní hudební portál 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového portálu, který je zaměřený na hudební akce elektronických tanečních stylů a na způsob, kterým se tyto akce filtrují pro uživatele.
 • Návrh univerzálního B2B webového portálu náhradních dílů ve zvolené společnosti 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního webového portálu, který umožní propojení informačního systému zvolené firmy s libovolným informačním systémem jak dodavatelů, tak odběratelů. Webový portál obsahuje především ...
 • Strategický portál systému procesního řízení 

  Maděra, Martin
  Univerzální rozšiřitelný webový portál především pro Metastorm Business Process Management System postavený na technologiích Microsoft ASP.Net, Microsoft MVC 2 a komunikující přes webové služby Microsoft WCF.
 • Webový portál pro aplikaci metodik pro zvyšování spolehlivosti 

  Poupě, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem webového portálu pro aplikaci metodik pro zvýšení spolehlivosti. Uvádí do problematiky systémů odolných proti poruchám a analyzuje požadavky na systém, které mají uživatelé pracující v ...
 • Webový portál pro generovaní zpráv o síťovém provozu 

  Klement, Ondřej
  Náplní této bakalářské práce je návrh, analýza a implementace webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Dále se tato práce zabývá analýzou možností vytváření grafů, tabulek a statistik z dat, získaných ...
 • Webový portál pro generovaní zpráv o síťovém provozu 

  Krebs, Lukáš
  Práce se zabývá vytvořením webového portálu pro generování statistik o síťovém provozu. Je zde představena technologie NetFlow, která je v této práci využita. Dále je zde popsán vývoj aplikace od analýzy, návrhu, implementace ...
 • Webový portál pro generování zpráv o síťovém provozu 

  Lízal, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá vývojem webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Představuje dostupné technologie pro sledování dění v síti, důkladněji se zaměřuje především na NetFlow, které je v této práci ...
 • Webový portál pro přístup ke generátoru VHDL kódů 

  Poupě, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vývojem portálu pro obsluhu generátoru VHDL kódů. Představuje dosavadní dostupné možnosti generování hlídacích obvodů. Důkladněji se zaměřuje především na obsluhu generátoru pomocí webového ...
 • Webový portál pro spolupráci studentů VUT 

  Svetlík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje procesu tvorby moderných webových aplikácií s využitím metód UX. Cieľom je navrhnúť webový portál pre podporu spolupráce študentov a overiť vytvorený návrh pomocou testovacej verzie portálu. ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Zapletal, Petr
  Tato práce popisuje návrh a implementaci webového portálu s reporty o síťovém provozu. Tento systém je určen pro snadné monitorování sítě pomocí přehledných grafů a tabulek. Pro získávání statistik o provozu na síti je ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Vítek, Petr
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém pro přehledné zobrazení reportů o síťovém provozu. Je zde popsán proces návrhu a implementace systému. Práce také představuje dostupné technologie monitorování počítačových ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Dufek, Milan
  Tato práce se zabývá shromažďováním a analýzou statistik o síťovém provozu, jejich uchováváním a zobrazováním. Cílem je jednoduché, přehledné a rychlé uživatelské rozhraní v prostředí webového portálu. Zdrojem statistik ...
 • Webový portál skladových zásob 

  Obrátil, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje webový portál firmy ZZM spol. s r.o., který má zlepšit dostupnost zboží a služeb zákazníkům firmy a umožnit vyhodnocování odběru a oběhu zboží v jednotlivých oblastech spravovaných firmou ZZM. ...