Now showing items 1-11 of 11

 • Automatické generování testových otázek 

  Cídl, Pavel
  Tento projekt se zabývá automatickým generováním testových otázek. Najdeme tu komplexní řešení problému náhodné generace otázek. Pomocí jazyků HTML a PHP je vytvořena jednoduchá aplikace umožňující přístup k datům z databáze: ...
 • Bezdrátový temploměr 

  Honza, Dalibor
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového teploměru, který bude komunikovat s počítačem pomocí technologie WiFi. Práce obsahuje popis kompletního vývoje zařízení od samotného návrhu, přes realizaci hardware, ...
 • Centrála pro regulaci vytápění kompatibilní se systémem eQ-3 

  Kažimír, Miroslav
  Efektívne riadenie vykurovania môže prispieť k významnej úspore energii, a tým aj k šetreniu životného prostredia. Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou funkčného prototypu centrály pre ovládanie ...
 • Inteligentní zahrada 

  Dvořák, Jakub
  Hlavním cílem této práce je vytvořít za pomoci Raspberry Pi inteligentní zahrádku. První část je věnováná pojmu inteligentní dům. V druhé části jsou popsány použité HW prvky. Další část je věnována SW vybavení mikropočítače ...
 • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

  Válka, Jan
  Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...
 • Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje 

  Podzimek, David
  Náplní Diplomové práce „Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje“ je vytvoření webového serveru, který umožní komunikaci mikrokontroléru s uživatelem. Komunikace je založena na TCP/IP modelu. Práce poskytuje ...
 • Statistiky přístupu webových stránek 

  Petřík, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému statistik. Systém statistik bude umožňovat sledování, zpracování a zaznamenávání návštěvnosti webových stránek. Projekt zahrnuje návrh systému statistik včetně odhadů návštěvnosti a ...
 • Teplotní senzor využívající modul (Espressif) ESP32 

  Roško, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bateriově napájeného teplotního senzoru s Wi-Fi modulem ESP32 s možností připojení libovolného průmyslového čidla fungujícího na analogovém přenosu. Při konstrukci modulu byl ...
 • Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody 

  Hajdík, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou evidencie stavu bezdrôtových vodomerov. Cieľom je návrh a implementácia funkčného prototypu vstavaného systému na báze Wi-Fi modulu ESP8266, ktorý je schopný evidovať množstvo ...
 • Vizualizace procesu pomocí WWW stránek 

  Kozumplík, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou web serveru, který je integrován v nových řídících jednotkách Simatic S7-1200 a S7-1500. Díky tomuto web serveru je možné získat přístup k PLC přes libovolné zařízení se ...
 • Webový portál pro podporu výuky 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa venuje problematike tvorby webovej stránky na podkladoch redakčného systému wordpress s prihlasovaním SSO cez prihlasovanie na stránkach VUT. Práca v postupných krokoch popisuje atribúty SSO a spôsoby, akými ...