Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpečnost webových služeb z pohledu poskytovatele služby 

  Liška, Stanislav
  Tato práce si dává za úkol poskytnou čtenářům pohled na možnosti zabezpečení webových služeb a jejich autentizaci. Druhá kapitola obecně vysvětluje webové služby a třetí kapitola bezpečností protokoly spolu s autentizací. ...
 • Bezpečnost webových služeb z pohledu spotřebitele služby 

  Novotný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámení čtenáře s různými možnosti webového zabezpečení a její autentizace. Další část práce bylo vytvoření klientské aplikace komunikující se zadanou webovou službou. Klientská část by měla zároveň ...
 • E-mailová brána informačního systému jako webová služba 

  Imlauf, Michal
  Cílem této bakalářské práce je implementovat webovou službu, která by umožňovala uživatelům realizovat oboustrannou komunikaci s jejich klienty pomocí e-mailových zpráv. Tato webová služba by mohla být využívána jako součást ...
 • On-line dashboard pro startupy 

  Pecsérke, Róbert
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která umožní přihlášeným uživatelům vytvářet si emailové účty s náhodným názvem účtu - Dropbox. Na tyto pak uživatelé mohou přesměrovat ...
 • Ověření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQL 

  Parma, Pavel
  Cílem této práce je porovnat dvě technologie používané k implementaci webových služeb a zjistit, zdali je novější technologie připravená k využití a za jakých podmínek. Jedná se o architektonický styl zvaný REST a dotazovací ...
 • Rozhraní webových služeb 

  Kubát, David
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou architektury orientované na služby a její reálnou reprezentací webovými službami. Pochopit principy jejich činnosti, vzniku, komunikace a způsoby, jakými ...
 • Technologie Silverlight 

  Kouba, Petr
  Diplomová práce se věnuje popisu technologie Silverlight, možnostem spouštění a vývoje aplikací. Dále je představena spojitost technologie Silverlight s technologií Windows Presentation Foundation a způsob vytváření ...
 • Transformace webových aplikací na webové služby 

  Zámečník, Miroslav
  V současně době se web ubírá směrem k možnosti automatizovat chování uživatelů webových aplikací. Přidání sémantiky a vytvoření rozhraní webové služby jsou hlavní cesty ke splnění tohoto uživatelského komfortu. Tato cesta, ...
 • Vizualizace hyperlinek 

  Skopal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením náhledu hypertextového odkazu, za pomocí využití renderovacích jader. K řešení tohoto problému využívá renderovací jádra Trident a Webkit. Taktéž vysvětluje jednotlivé technologie, ...
 • Využití webových služeb ve správě počítačové sítě 

  Vaněk, Michal
  Práce pojednává o možném využití webových služeb ve správě počítačové sítě, zvažuje výhody a nevýhody využití webových služeb v této oblasti. Součástí této práce je vytvoření systému pro centralizovanou správu počítačů a ...
 • Webová služba jako rozhraní pro Google Calendar 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo vytvoření webové služby, která by zprostředkovala propojení s webovým kalendářem Google Calendar. Tato služba by měla být dále propojena s registrem služeb UDDI. Další částí práce bylo vytvoření ...