Now showing items 1-4 of 4

 • Simulace proudění tekutin s využitím celulárních automatů 

  Režňák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci proudění tekutin pomocí Lattice gas cellular automata. Použité modely jsou HPP, FHP-I, FHP-II a FHP-III. Program je implementovaný pomocí jazyka C++, tak aby ...
 • Využití technologie Blazor s frameworkem DotVVM 

  Švikruha, Patrik
  Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií Blazor a WebAssembly s frameworkom DotVVM. Práca obsahuje fundamentálne informácie a teoretický rozbor webových tech- nológií a princípov. Tieto technológie sú prerekurzormi ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...
 • Webová aplikace autentizačního systému 

  Nohava, Martin
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vývoj graficko-uživatelských rozhraní pro kryptografické protokoly pomocí webových technologií. Konkrétně přidává možnost ovládat autentizační systém PEAS skrze webová rozhraní. Práce ...