Now showing items 1-20 of 21

 • 3D hra ve WebGL - Inball 

  Jurčík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem tvorby aplikací v prostředí webových prohlížečů, zvláště počítačových her. Na začátku jsou popsány různé metody tvorby her v prohlížečích. Následuje část věnující se frameworkům pro ...
 • 3D hra webGL s fyzikou 

  Maixner, David
  Tato bakalářská práce diskutuje možnosti vytváření her pro webové prohlížeče. Zaměřuje se především na tvorbu 3D webové grafiky pomocí WebGL. Vybírá frameworky pro zjednodušení práce s WebGL a fyzikou. Dále se zabývá návrhem ...
 • 3D rozhraní pro webové stránky 

  Klepárník, Petr
  Tato práce diskutuje možnosti vytváření 3D webových stránek. Zaměřuje se především na akcelerované vykreslování 3D scény v reálném čase ve webovém prohlížeči s využitím webové grafické knihovny WebGL. Dále se zabývá návrhem ...
 • Atmosferické efekty ve WebGL 

  Brydl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá simulací a vykreslováním atmosferických efektů v prostředí WebGL s využitím aplikačního rozhraní Three.js. Jsou popsány principy fungování a implementace efektů střídání dne a noci, mraků, sněhu, deště ...
 • Distribuovaný rendering na platformě WebGL 

  Svačina, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací možností moderních webových prohlížečů z pohledu 3D grafiky a distribuce dat. Jsou využity mnohé technologie nového standardu HTML5, jako je například technologie WebGL pro ...
 • Elektronický obchod ve 3D rozměru 

  Spousta, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických obchodů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických obchodů, teoretické řešení problému přechodu na 3D s popisem ...
 • Implementace 3D logické hry v JavaScriptu 

  Knapovský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem logické webové hry, která vznikla na základě analýzy hry Berušky 2. Jsou zde stručně představeny technologie potřebně k vývoji a také teorie nutná k pochopení postupů použitých při ...
 • Implementace algoritmu pro zobrazování terénu s pomocí WebGL 

  Kaláb, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazováním rozsáhlých terénu v reálném čase pomocí WebGL. Práce se také zabývá způsoby měření a reprezentace výškových dat. V práci je také srovnáno několik frameworků pro WebGL a také ...
 • Interiérová lokalizace ve 3D 

  Zvěřina, Jiří
  V této práci se zabývám návrhem a tvorbou 3D vizualizace interiérové lokalizace s využitím systému od společnosti Sewio Networks s.r.o. Vizualizace je zprostředkována skrze webové prostředí nad technologií WebGL. K usnadnění ...
 • Nástroj pro sdílení a zobrazování záznamů z letu na padáku 

  Madaj, Tomáš
  Cílem téhle práce je vytvoření webové aplikace, která umožní maximálně jednoduchou 3D vizualizaci a sdílení vložených GPS záznamů. Je určená především pro aerosporty. Aplikace je postavená na full-stack JavaScript platformě ...
 • Vektorové letecké mapy s "high a low trajektoriemi" 

  Latta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým vykreslováním vektorových leteckých map, především letových trajektorií a navigačních bodů do mapy. Mapy jsou integrovány do mobilních aplikací, které piloti používají během letu ...
 • Využití WebGL engine pro zobrazování automobilů 

  Macků, Jiří
  Tato práce se zabývá zobrazováním automobilů za pomoci technologie WebGL. Cílem práce je navrhnout a implementovat způsob realistického i stylizovaného zobrazení 3D modelů automobilů pro interní použití jako jednoduchý ...
 • Výkonnostní testy pro chytré TV, set-top boxy a herní konzole 

  Madaj, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit nástroj pro vývoj aplikací  na určité minoritní platformy, primárně Smart TV a HbbTV. Ty jsou implementovány v klienském JavaScriptu. Cílovou skupinou jsou tedy vývojáři takových aplikací, ...
 • Weather and Aeronautical Data on Map for Airplane EFB 

  Koukolíček, Ondřej
  Práce se zabývá webovými knihovnami pro práci s mapou a jejich možným využitím pro implementaci grafického uživatelského rozhraní nativní aplikace Weather Information Service (WIS) společnosti Honeywell. V práci jsou ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...
 • Webový prohlížeč panoramatických snímků 

  Slunský, Tomáš
  Účelem práce je navrhnout a realizovat prohlížeč sférických videí a panoramatických fotek za pomocí technologie WebGL. Důraz je kladen na zpracování videí v režimu rybího oka bez nutnosti je nejdříve převádět do ekvidistantního ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Zvěřina, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace zobrazující diagnostické informace o stavu automobilu s využitím 3D vizualizace. Aplikace umožňuje v reálném čase zobrazovat varování související s poruchami dílů ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Mahr, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivního prohlížeče 3D modelů ve webovém prohlížeči. Cílem práce je věrné představení průmyslových a komerčních výrobků potenciálním zákazníkům daného produktu. Výsledná ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Sychra, Tomáš
  Tato práce zkoumá možnosti zobrazení akcelerované 3D scény v okně webového prohlížeče. Podrobněji se zabývá standardem WebGL a jeho využitím v praxi. V rámci práce byla vytvořena reálná aplikace pro vizualizaci volumetrických ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Kuželová, Ludmila
  Cílem této práce je vytvoření 3D virtuální prohlídky za použití nového standardu WebGL v kombinaci s javascriptovým frameworkem O3D. Výsledkem je volně dostupná webová aplikace pro vygenerování virtuální prohlídky ze série ...