Now showing items 1-10 of 10

 • Android IP kamera 

  Chvála, Jan
  Cílem této práce je navrhnout systém, který by umožnil odesílání dat z videokamery mobilního zařízení a jejich zobrazení v reálném čase prostřednictvím webového prohlížeče. Součástí práce je popis použitých technologií a ...
 • Implementace WebRTC v Open source PBX 

  Šalko, Jaroslav
  Tato práce se zabývá podporou WebRTC komunikace napříč vybranými Open Source PBX. Jmenovitě to jsou PBX Asterisk, FreeSWITCH a Kamailio. Práce je zejména zaměřena na způsob integrace WebRTC v jednotlivých PBX a obsahuje ...
 • Mobilní aplikace pro bezpečnost domácnosti 

  Bajaník, Filip
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre bezpečnosť domácnosti na platforme iOS. Aplikácia predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce prenos audia a videa medzi spárovanými mobilnými ...
 • Peer-To-Peer webové sdílení souborů ve skupině 

  Pokorný, Filip
  V rámci této práce jsem se zaměřil na řešení problému sdílení souborů mezi uživateli prostřednictvím peer-to-peer přenosu ve webovém prostředí. Cílem bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která umožní skupině uživatelů sdílet ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barič, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením, analýzou a prípravou návrhov na zlepšenie informačného systému vybranej spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva a zaoberá sa poskytovaním obhliadok motorových vozidiel a ...
 • Přenos a zobrazení videa v prohlížeči pro záznam pracovní plochy 

  Svačina, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat unikátní službu kombinující nejnovější technologie na poli webových aplikací. Služba umožní záznam pracovní plochy s následnou P2P distribucí mezi sledujícími uživateli a to jen za ...
 • Rámec pro tvorbu aplikací s podporou peer-to-peer spolupráce 

  Hrdina, Jan
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rámce pro tvorbu kolaborativních webových editorů, které umožňují peer-to-peer spolupráci v realném čase. V práci jsou shrnuty existující přístupy pro replikaci dat, z ...
 • SIP klient s pokročilými funkcemi 

  Šacl, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět textovou i video komunikaci přes síť založenou na protokolu IP. Tato aplikace by měla být spouštěna přímo z webové ...
 • Videokonference v HTML 5 

  Wiesner, David
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace typu klient, která využívá protokol SIP pro signalizaci při multimediální komunikaci. Ta je přenášena přes protokol TCP, přesněji podprotokol WebSocket. V ...
 • Videokonferenční aplikace integrovaná ve webovém prohlížeči 

  Mucha, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na integrovanie videokonferenčnej aplikácie do webového prehliadača. Implementovanie je realizované pomocou HTML5 a nástroja WebRTC, navrhnutého spoločnosťami vyvíjajúcimi webové prehliadače ...