Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači 

  Stehlík, Petr
  V posledních letech jsou superpočítače stále větší a složitější, s čímž souvisí problém využití plného potenciálu systému. Tento problém se umocňuje díky nedostatku nástrojů pro monitorování, které jsou specificky přizpůsobeny ...
 • AOS: Správa virtuálních objednávek 

  Navrátil, Leoš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat centrální systém pro zadávaní, uzavírání a evidenci objednávek pro větší počet vzdálených klientů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí abstrakce obchodního pokynu v ...
 • Brána pro překlad signalizačních zpráv pro videokonference 

  Seifert, David
  Obecně se pod pojmem brána (Gateway) v počítačových sítích myslí uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly. Tato diplomová práce se zabývá překladem mezi 2 protokoly, protokolem SIP a protokolem WebSocket. Tento ...
 • Hra pro více hráčů s využitím HTML5 

  Jahoda, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti HTML5 v oblasti vytváření her pro více hráčů hratelných po síti bez použití dodatečných zásuvných modulů prohlížeče. Cílem bylo vtvořit lokálně i po sítí hratelnou hru FuryLights, a ...
 • Logovací robot pro IRC 

  Průša, Vojtěch
  p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl ...
 • Lokalizační služby ve webových aplikacích 

  Kočan, Tomáš
  Cílem tohoto diplomového projektu bylo vyvinout aplikaci, která by umožňovala zobrazovat polohové senzory umístěné v interiérech. Vzhledem k tomu, že senzory se nacházejí v~budovách, tak se jako podklad nevyužívají zeměpisné ...
 • Podpora přípravku FITkit v prostředí Visual Studio Code 

  Chaloupka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření do editoru Visual Studio Code, které umožní správu, editaci, překlad a simulaci FITkit projektů a jejich následné naprogramování do přípravku FITkit bez nutnosti ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • SIP klient s pokročilými funkcemi 

  Šacl, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět textovou i video komunikaci přes síť založenou na protokolu IP. Tato aplikace by měla být spouštěna přímo z webové ...
 • Software pro digitální mixážní pult 

  Zoň, Robin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních ...
 • Synchronizace webových aplikací na platformě Java EE 

  Poul, Jan
  Tato práce se zabývá využitím technologie Java EE a oboustrannou komunikací typu klient-server. Řeší návrh architektury aplikace umožňující synchronizovat stav aplikace a grafického výstupu pro větší množství klientů. ...
 • Titulkovací nástroj pro běžící přednášku 

  Pokorný, Filip
  Tato práce se zabývá řešením problému Poradenského centra Alfons, který se týká jím poskytované služby, a to simultánního přepisu pro sluchově hendikepované studenty. Na základě pravidelné docházky do centra jsem provedl ...
 • Transparentní klient-server komunikace pomocí HTTP 

  Chmela, Ondřej
  Dnešní webové aplikace jsou čím dál interaktivnější a uživatelsky komfortnější. To klade větší důraz na technologie umožňující komunikovat na pozadí se serverem, aniž by byl uživatel obtěžován neustálým obnovováním stránky ...
 • Videokonference v HTML 5 

  Wiesner, David
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace typu klient, která využívá protokol SIP pro signalizaci při multimediální komunikaci. Ta je přenášena přes protokol TCP, přesněji podprotokol WebSocket. V ...
 • Více-faktorová autentizace ve webových aplikací pomocí PAM 

  Kapišinský, Marián
  Cieľom tejto práce je implementácia viacfaktorovej autentizácie vo webových aplikáciách pomocou PAM. Práca popisuje autentizáciu a jej moderné trendy, súvisiace technológie a ich nekompatibilitu, ako aj stav autentizácie ...
 • Webový řídicí systém pro textilní stroj 

  Balázsy, František
  Tato praca sa venuje navrhu a implementacii webovej riadiacej aplikacie pre textilny stroj. Ta pozostava z HMI aplikacie postavenej na frameworku VueJS a Electron, ktora komunikuje s B&R PLC pomocou OPC UA protokolu. Pre ...