Now showing items 1-4 of 4

 • Model elektronického obchodu s autodoplňky 

  Mišák, Stanislav
  Bakalářská práce pojednává o problematice implementace elektronického obchodu pro začínajícího samostatného podnikatele, a to od výběru vhodné aplikace, výběru webhostingu, až po otázky týkající se provozu obchodu a zajištění ...
 • Návrh internetových stránek 

  Junák, Vladimír
  V této bakalářské práci se věnuji problematice tvorby internetových stránek společnosti, prostřednictvím moderních technologií a postupů. V první části se pokouším o vytvoření uceleného vědomostního zázemí, na které v části ...
 • Návrh internetových stránek 

  Olejník, Peter
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť firemné webové stránky. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti tejto bakalárskej práce. Praktická časť obsahuje ...
 • Server a klient pro správu hostingových služeb s využitím frameworku Qt4 a Linuxu 

  Matas, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací klient/server aplikace pro správu hostingových služeb. Jsou uvedeny také ostatní řešení správy služeb a porovnány výhody a nevýhody oproti zadanému řešení. Je uveden popis jednotlivých ...