Now showing items 1-11 of 11

 • E-mailová brána informačního systému jako webová služba 

  Imlauf, Michal
  Cílem této bakalářské práce je implementovat webovou službu, která by umožňovala uživatelům realizovat oboustrannou komunikaci s jejich klienty pomocí e-mailových zpráv. Tato webová služba by mohla být využívána jako součást ...
 • Nástavba informačního systému Notes pro mobilní zařízení 

  Kallab, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace rozšíření firemního informačního systému do mobilních telefonů. Účelem je zjednodušit dostupnost informací mimo firmu a zvýšit efektivitu práce s informacemi. V první části ...
 • On-line dashboard pro startupy 

  Pecsérke, Róbert
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit webovou aplikaci, která umožní přihlášeným uživatelům vytvářet si emailové účty s náhodným názvem účtu - Dropbox. Na tyto pak uživatelé mohou přesměrovat ...
 • Ověření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQL 

  Parma, Pavel
  Cílem této práce je porovnat dvě technologie používané k implementaci webových služeb a zjistit, zdali je novější technologie připravená k využití a za jakých podmínek. Jedná se o architektonický styl zvaný REST a dotazovací ...
 • Rozhraní webových služeb 

  Kubát, David
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou architektury orientované na služby a její reálnou reprezentací webovými službami. Pochopit principy jejich činnosti, vzniku, komunikace a způsoby, jakými ...
 • Systém monitorování stavu plánovacích úloh 

  Maga, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je dle konkretních požadavků zadavatele společnosti Red Hat vytvořit systém monitorování stavu plánovacích úloh. Hlavním cílem je vytvořit systém plánování, který uloží plánovací problém do ...
 • Systém pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů 

  Hanák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů aerolinek. Práce popisuje problematiku získávání dat z webových portálů, jazyk UML a jeho úlohu při návrhu aplikace, samotný ...
 • Transformace webových aplikací na webové služby 

  Zámečník, Miroslav
  V současně době se web ubírá směrem k možnosti automatizovat chování uživatelů webových aplikací. Přidání sémantiky a vytvoření rozhraní webové služby jsou hlavní cesty ke splnění tohoto uživatelského komfortu. Tato cesta, ...
 • Vizualizace hyperlinek 

  Skopal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením náhledu hypertextového odkazu, za pomocí využití renderovacích jader. K řešení tohoto problému využívá renderovací jádra Trident a Webkit. Taktéž vysvětluje jednotlivé technologie, ...
 • Využití webových služeb ve správě počítačové sítě 

  Vaněk, Michal
  Práce pojednává o možném využití webových služeb ve správě počítačové sítě, zvažuje výhody a nevýhody využití webových služeb v této oblasti. Součástí této práce je vytvoření systému pro centralizovanou správu počítačů a ...
 • Webová služba jako rozhraní pro Google Calendar 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo vytvoření webové služby, která by zprostředkovala propojení s webovým kalendářem Google Calendar. Tato služba by měla být dále propojena s registrem služeb UDDI. Další částí práce bylo vytvoření ...